CONSULTANCY OP HET GEBIED VAN VERMOGENSBEHEER

CONSULTANCY OP HET GEBIED VAN VERMOGENSBEHEER

Ons team van ervaren consultants biedt uiteenlopende diensten voor het faciliteren van vermogensbeheer.

STRATEGIE VOOR VERMOGENSBEHEER; INCLUSIEF
 • Processen en systemen voor investeringsplanning en portefeuilleanalyse.
 • Ontwerp en onderhoud van gegevenshiërarchieën van uw activa.
 • Vereisten voor het verzamelen van gegevens die verband houden met uitval van apparatuur en serviceonderbreking.
 • Risicobeheersingsprocessen met betrekking tot bedrijfsmiddelen.
 • Ontwikkeling van businesscases.
 • Voorbereiding op evaluaties en controles door toezichthouders.
 • Onafhankelijke kritische evaluatie van bestaande strategieën en planningsmethodes.
 • Overgang naar empirisch onderbouwde planningsmethodes.
 • Ontwikkeling van raamwerken voor het meten van risico en service.
Modelling verslechtering kwaliteit bedrijfsmiddelen

Statistische analyse van historische storings- en prestatiegegevens, zo nodig aangevuld via verzoeken om deskundige beoordelingen.

Geanalyseerde consequenties van storingen bestaan veelal uit onderbreking van service, effect op het milieu, en gemaakte kosten.

Adequate wiskundige technieken worden toegepast voor de analyse van repareerbare en niet-repareerbare storingsmodi, en voor verslechtering van de conditie van bedrijfsmiddelen met een langer leven.

Techniek kan worden toegepast op omvangrijke heterogene datasets om investeringen voor het hele activabestand te plannen, of om specifieke types bedrijfsmiddelen en storingsmodi nader te onderzoeken ter bevordering van efficiënt onderhoud.

Vraag vandaag nog om informatie

big-data-01.jpg
RTU-News-Image-2_2.jpg
GEGEVENSHIERARCHIEËN EN ONDERSTEUNING VAN INSPECTIE VAN ACTIVAGEGEVENS

We kunnen met u samenwerken om de hiërarchieën van de gegevens van uw bedrijfsmiddelen zodanig te structureren dat ze geschikt zijn voor talrijke bedrijfstoepassingen, waaronder onderhoud van bedrijfsmiddelen, en planning en kostenberekening van kapitaalbescherming.

We ondersteunen bovendien uw inspecties van bedrijfsmiddelen en kunnen een gedistribueerd systeem bieden aan teams in het veld om weergave van bestaande gegevens te extraheren en inspectieresultaten te uploaden, waarmee uiteindelijk de bestaande kerndatabase voor uw vermogensbeheer wordt bijgewerkt.

We kunnen u helpen bij het ontwikkelen of rationaliseren van de hiërarchiestructuur van de gegevens van uw bedrijfsmiddelen, en advies bieden over hoe andere bronnen van activa-informatie waarover uw bedrijf beschikt op de beste wijze in de centrale database kunnen worden geïntegreerd om de beschikbaarheid en het gebruik van de daarin vervatte informatie te optimaliseren.

Dit betekent een aanzienlijke verbetering van de consistentie van de gegevens van uw bedrijfsmiddelen, wat resulteert in efficiëntere bedrijfsvoering en nauwkeuriger planning.

Vraag vandaag nog om informatie

ONDERZOEKEN OVER HET EFFECT VAN STORINGSMODI EN KRITISCHE ANALYSE

We beschikken over een gedegen procedure die op talloze bedrijven is toegepast en gebruik maakt van een database voor het verzamelen en weergeven van gegevens van elke storingsmodus. Deze database wordt van gegevens voorzien in een eerste workshop die door onze interne facilitator wordt gegeven.

De belangrijkste functies bestaan uit:

 • Hoofdzakelijke storingsmodi voor verschillende types bedrijfsmiddelen, zowel repareerbaar als niet-repareerbaar.
 • Verslechtering van civieltechnische uitrusting met een lang leven waarvoor de interventie tijdige revisie is.
 • Problemen rond meerdere revisies en de voordelen van revisies.
 • Afname van efficiëntie als een storingsmodus – energie- of chemicaliëngebruik.
 • Meerdere onderhoudsmaatregelen en effectniveaus.
 • Consequenties qua kosten van ongeplande storingen van bedrijfsmiddelen, inclusief reparatie, reiniging enz.
 • De duur en ernst van het effect op service veroorzaakt door storingen aan bedrijfsmiddelen.
 • Interventies voor specifieke locaties - inclusief exploitatiekosten en kapitaalinvesteringen.

Vraag vandaag nog om informatie

water asset.jpg
leak found.jpg
OPTIMALISATIE VAN OPERATIONEEL ONDERHOUD EN TOTEX-MODELLERING

We kunnen zonder voorbehoud elk van uw opties voor operationele en kapitaalinterventies overwegen, rekening houdend met het effect van elke kostencomponent binnen de lokale bedrijfs- en wettelijke boekhoudpraktijken.

Onze analyse toont dat een “pasklare oplossing” voor de planning van operationeel onderhoud inefficiënt is en leidt tot suboptimale dienstverlening en prestaties.

Onze aanpak van planning bouwt voort op de deskundige kennis van uw onderhoudspersoneel en de beschikbare CMMS-werkordergegevens om onderhoudsplannen voor te bereiden die echte kostenbesparingen opleveren en uw dienstverlening en prestatie bevorderen.

We hebben een generieke modelleringsmethode ontwikkeld om de onderling gerelateerde componenten van uw exploitatiekosten en kapitaaluitgaven(totex) weer te geven, en inzicht te bieden in de wijze waarop elke component van invloed is op uw andere kosten en op verwachte klantenservice.

Vraag vandaag nog om informatie