Verklaring over het Coronavirus

Pagina herzien op 05/08/2020

Ovarro blijft het effect van het Coronavirus 2019 (COVID-19) en de mogelijke invloed ervan op onze werknemers, klanten en toeleveringsketen volgen.

We begrijpen de belangrijke rol die we spelen in de activiteiten van onze klanten en zoals velen van u volgen we de situatie rond het Coronavirus in elk land waarin we werken en in onze gehele toeleveringsketen op de voet.

We willen u geruststellen dat de door ons ingevoerde plannen voor bedrijfscontinuïteit specifiek ontwikkeld zijn om bedrijfsactiviteiten te beschermen en om te garanderen dat de capaciteit voor essentiële ondersteuning en levering van producten blijft bestaan.

Ons team volgt de richtlijnen van de overheid en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Ons bedrijfscontinuïteitsplan garandeert dat wij in de beste positie verkeren om onze werknemers te beschermen en te werken met onze klanten, leveranciers en andere belangrijke partners om de gebeurtenissen zo effectief mogelijk te beheren.

Deze pagina wordt herzien en zo nodig bijgewerkt met de meest recente situatie betreffende COVID-19 en veranderingen die zich als gevolg daarvan kunnen voordoen. De informatie betreft al onze kantoorlocaties, maar als u een vraag hebt die specifiek betrekking heeft op uw lokale kantoor, neem dan contact op met business.continuity@ovarro.com.

Ondersteuning en levering van projecten:

Onze internationale ondersteunings- en projectleveringsteams werken nu thuis om de levering van essentiële projecten en diensten te garanderen.

Activiteiten:

We kunnen bevestigen dat de reacties van onze leveranciers tot nu toe positief zijn geweest en dat slechts een paar kleine vertragingen hebben plaatsgevonden. Tot op heden is Ovarro in staat geweest om deze vertragingen te beheren zonder invloed op de continuïteit van levering. De leveringssituatie is echter onderhevig aan plotselinge veranderingen. We kunnen u garanderen dat we onze toeleveringsketen zeer goed in de gaten houden en toepasselijke plannen maken om eventuele invloed op onze toeleveringsketen te helpen minimaliseren.

Ovarro is zich ook bewust van transportvertragingen van in de meeste gevallen 1 tot vier dagen. Deze vertragingen hangen af van het land van oorsprong/bestemming. Vraag uw lokale Ovarro-kantoor of -distributeur om nadere gegevens.

Ovarro heeft productielocaties in diverse landen, en momenteel blijven alle locaties werken, en leveringen aan klanten worden met minimale verstoring voortgezet.

Ondanks de recente lockdownbepalingen in Melbourne, Australië, blijft onze vestiging in Melbourne werken als een essentieel productiebedrijf, en we verwachten met onze werkzaamheden op deze locatie klanten op dezelfde wijze diensten tblijven leveren als tijdens deze hele COVID-19-crisis.

Ons advies

Ons advies aan alle klanten is om hun kritische voorraden te beoordelen op reserveonderdelen en op toekomstige bedrijfskritische projecten waarvan vervolgprojecten afhankelijk zijn. Op basis van het resultaat van uw evaluatie, zouden we dan adviseren om uw orders zo snel mogelijk te plaatsen, zodat beschikbare, en verwachte voorraad, kan worden toegekend en veilig gesteld.

Internationale reizen:

Om onze werknemers en klanten te beschermen, zijn alle niet-essentiële reizen opgeschort. Individuele vereisten om te reizen worden per geval beoordeeld om te zorgen dat het meest recente reisadvies van de relevante autoriteiten wordt nageleefd.

Externe vergaderingen:

Voor de bescherming van onze werknemers en klanten, is het bedrijfsbeleid vanaf 12 maart 2020, dat alle niet-essentiële externe vergaderingen zo mogelijk op afstand worden gehouden met gebruik van telefoon of videovergaderingen.

Over vergaderingen die al zijn gepland, zal uw contactpersoon bij Ovarro contact met u opnemen voor nadere gegevens.

Thuis werken:

Op basis van het advies van de Britse overheid van maandag 16 maart, en vergelijkbaar advies dat onze locaties wereldwijd betreft, hebben onze werknemers het advies gekregen om zoveel mogelijk thuis te werken. 

Namens mijzelf en al onze collega’s wil ik u bedanken voor uw blijvend begrip voor deze situatie.

David Frost

CEO