Consultancy op het gebied van lekkage en vraag

Consultancy op het gebied van lekkage en vraag

Ovarro beschikt over consultants die deskundig zijn op het gebied van lekkage en vraag. Ons team heeft enorme ervaring met het werken met Britse en internationale water- en afvalwaterbeheerders.

Bewaking van consumptie door klanten

We kunnen bedrijven ondersteunen bij de toepassing van richtsnoeren voor de ontwikkeling, invoering en het onderhoud van bewakingsmiddelen, met inbegrip van:

 • Beoordeling van bestaande bewakingsmiddelen ten opzichte van best practice en commerciële doelstellingen
 • Verbetering van bestaande bewakingsmiddelen en ontwikkeling van nieuwe
 • Monsterselectie voor het garanderen van geografische en sociodemografische vertegenwoordiging
 • Verwerking, opslag, validatie en analyse van geregistreerde stroomgegevens voor de ontwikkeling van schattingen omtrent consumptie
 • Analyse van seizoens- en piekconsumptie
 • Modellering van het effect van het weer op de consumptie
 • Ontwikkeling en analyse van enquêtes naar klantengedrag
 • Raming van lekkage uit toevoerleidingen op grond van bewakingsgegevens
 • Reconciliatie van bewakingsresultaten met factureringssystemen en andere gegevensbronnen
METING BIJ KLANTEN EN TARIEFSTRATEGIEËN

We kunnen u helpen met:

 • Keuze van meettechnologie, zoals intelligente meters
 • Geavanceerde analyse van meterprestatie (bijv. te lage registratie) en vervangingsstrategie
 • Kosten-batenanalyse om een optimale strategie te bepalen
 • Betere validatie en analyse van datasets van intelligente meters
 • Analyse van gegevens van intelligente meters voor inzicht in seizoensinvloeden op consumptie en nachtelijk gebruik.

Ons werk heeft een aantal manieren vastgesteld waarmee verandering in tariefbepaling uw toekomstige beheer van de vraag kan ondersteunen. Met gebruik van grootschalige bewakingsmiddelen konden we effecten in een aantal gebieden aantonen:

 • Doorlopende stromen, inclusief verlies via sanitair en lekkage van toevoerleidingen
 • Seizoensgebondenheid van consumptie en nachtelijk gebruik
 • Piekconsumptie tijdens droge jaren
 • Het bestaande beeld van de klantenservice

Vraag vandaag nog om informatie

 

ONTWIKKELING ECONOMISCHE LEKKAGESTRATEGIE

Ons onderzoek was toonaangevend bij de ontwikkeling van de beste methode voor het afleiden van de lekkagekostencurves die uiteindelijk de kosten voor uw bedrijf bepalen van de optie om actief lekkages te beheren.

De resultaten van onze analyse geven de economische niveaus van lekkage aan die op de korte en lange termijn houdbaar zijn, en die verantwoordelijk zijn voor de kosten voor de maatschappij en het milieu.

Ons werk omvat gedetailleerde modellering van de economie van drukregeling op DMA (District Metered Area)-niveau, wat heeft geleid tot een afname van lekkage en leidingbreuken, en het effect van druk op klanten.

Vraag vandaag nog om informatie

 

RAMING VAN NACHTGEBRUIK VERBETERDE AANPAK VAN LEKKAGE

De consultants van Ovarro lopen voorop bij het onderzoek naar de verbetering van ramingen van nachtelijk watergebruik. We kunnen deze integreren in minimale nachtelijke debieten om uw ramingen van lekkages te herleiden ten behoeve van zowel de operationele aanpak van lekkages als de rapportage over de waterhuishouding.

Onze technieken maken gebruik van moderne, snel registrerende apparatuur en we kunnen u aanvullend inzicht geven in de seizoensgebonden variatie van nachtelijk gebruik.

Onze analyse van snelle registratiegegevens heeft geleid tot een betere aanpak van lekkage door de aandacht te vestigen op locaties die afwijkingen en verdachte metingen vertonen, en door het diagnosticeren van locaties waar hoge nachtelijke debieten daadwerkelijk niet-gedetecteerde lekkage vertegenwoordigen.

De resultaten van onze analyse geven de economische niveaus van lekkage aan die op de korte en lange termijn houdbaar zijn, en die verantwoordelijk zijn voor de kosten voor de maatschappij en het milieu.

Ons werk omvat gedetailleerde modellering van de economie van drukregeling op DMA-niveau, wat heeft geleid tot een afname van lekkage en leidingbreuken, en het effect van druk op klanten.

Vraag vandaag nog om informatie