Consultancy op het gebied van netwerkoptimalisatiediensten

Consultancy op het gebied van netwerkoptimalisatiediensten

Ovarro biedt consultancy op het gebied van netwerkoptimalisatie voor waterbedrijven die het aantal storingen in hun netwerken willen minimaliseren en streven naar efficiëntere bedrijfsvoering.

MODELLERING VAN DE GEVOLGEN VAN STORINGEN IN HET WATERVOORZIENINGSSYSTEEM (UITVAL)

We hebben een betrouwbare en effectieve methode ontwikkeld en toegepast waarmee waterbedrijven de gevolgen van storingen in bedrijfsmiddelen kunnen kwantificeren.

Onze Miser modelleert uitval(len) en optimaliseert het functioneren van uw toevoersysteem om het effect voor uw klanten te minimaliseren. Deze methode wordt tot heden vaak gebruikt voor de beoordeling van veiligheid en het nauwkeurig toepassen van verbeteringen in toevoersystemen van diverse omvang.

Miser kan worden gebruikt om veel van uw storingsscenario's te evalueren en bepaalt automatisch wat het best kan worden gedaan om gevolgen voor klanten te voorkomen, zonder de noodzaak van handmatige interventie.

Deze aanpak kan binnen een Monte Carlo-raamwerk functioneren, rekening houdend met het verschil in de tijdstippen waarop storingen plaatsvinden, vraag groot is enz. Met gebruik van uw informatie kunnen we de veiligheid van de voorziening kwantificeren en nauwkeurige informatie verschaffen over de voordelen die uw investering oplevert.

Vraag vandaag nog om informatie

network section.jpg
water data comp_1.jpg
STATISTISCHE ANALYSEDIENSTEN, DATAMINING EN GEGEVENSANALYSE

 Water- en afvalwaterbedrijven kunnen veel baat hebben bij onze diensten op het gebied van “big data”, “datamining” en “analyse”.

We combineren onze lange ervaring met een pragmatische toepassing van beproefde analytische technieken voor u om:

  • Omvangrijke geïntegreerde datasets te ontwikkelen door het bundelen van telemetrie-, GIS-, functiebeheers- en andere bedrijfssystemen.
  • Robuuste statistische modellen te ontwikkelen uit historische gegevens die retrospectief inzicht bevorderen.
  • Relaties toe te passen die zijn waargenomen in bestaande gegevens om toekomstige resultaten en risico’s te voorspellen.
  • Het effect van potentiële interventies te simuleren om activiteit te optimaliseren en zodoende financiële voordelen te realiseren.
  • Het gebruik van toepasselijke analyse te ondersteunen voor een uitgebreid scala aan bedrijfsdoelstellingen.
  • Informatie te verwerken in online omgevingen om snelle reacties mogelijk te maken.

Vraag vandaag nog om informatie