Enigma3hyQ

Een correlerende akoestische leklogger voor het extern opsporen van lekken in het hele netwerk.

Enigma3HYQ_RGB_OverWhite.jpg

Nauwkeurige plaatselijke lokalisering van lekken

GEAVANCEERD | TOONAANGEVEND | INNOVATIEF

Een correlerende akoestische lekkenlogger voor het extern opsporen van lekken in kunststoffen en metalen leidingen, in leidingen met een grote diameter en leidingen over lange afstanden, geïnstalleerd als een permanent of “verplaatsbaar” netwerk van loggers.
Features & Benefits At A Glance
Ovarro_Icons_F&B_NoTitles_Colour_RGB_Leak- Location.svg

Zeer gevoelige hydrofoonsensor

Ovarro_Icons_F&B_NoTitles_Colour_RGB_Connected Technology.svg

Kan het hele netwerk beslaan ongeacht materiaal of diameter van de leidingen

Ovarro_Icons_F&B_NoTitles_Colour_RGB_Cost-Effective.svg

Lange afstand tussen aansluitingen betekent minder toegepaste loggers, dus lagere kosten

NoTitles_Colour_LeakNoiseLoggers&Correlators.svg

Innovatieve correlatieanalyse

Ovarro_Icons_F&B_NoTitles_Colour_RGB_Designed By Experts.svg

Maakt het waterbedrijven mogelijk de doelen van de regelgeving te bereiken

Hydrofoonsensor

De zeer gevoelige hydrofoonsensor in de Enigma3hyQ werd door de Amerikaanse Marine ontwikkeld. Deze sensor wordt rechtstreeks in de leiding ingevoerd, ongeacht of hij deel van de logger uitmaakt of van de logger gescheiden is, en detecteert lekken die door andere lekdetectietechnieken worden gemist. Een netwerk van Enigma3hyQ-units kan het hele netwerk beslaan, omdat ze lekken in kunststof- en metalen leidingen, en in leidingen met een grote diameter kunnen waarnemen. De gevoeligheid is zo groot, dat deze logger lekken over lange afstanden kan waarnemen, waardoor het aantal in te zetten loggers kan worden verkleind.

hydrophone-comp.png
primeweb .png
Gegevensplatform

De Enigma3hyQ wordt ondersteund door het dataplatform van Ovarro, PrimeWeb. Dit platform biedt een database-, analyse- en online weergavefaciliteit voor lekken op afstand in het netwerk, en voor debiet en druk. Het is toegankelijk op elke pc of laptop en geeft actuele en historische gegevens weer. De nauwkeurige indicatie van de positie van lekken, tezamen met straatweergave van de lekpositie, helpt lekkageteams met het beheren van hun netwerken.

Correlatieanalyse

Lekgeluidsignalen worden accuraat naar het cloud-analyseplatform, PrimeWeb gezonden. Een fluctuatie in de tijdssynchronisatie van twee geluidsmonsters van slechts 0,1 seconde kan een fout in de locatie van 100 m veroorzaken. Om de locatie van het lek nauwkeurig te berekenen, is het synchroniseren van akoestische monstersignalen van essentieel belang voor het vinden van de positie van het lek. Ovarro maakt gebruik van zijn originele, gepatenteerde techniek om ervoor te zorgen dat signalen gesynchroniseerd zijn en lekken met zeer grote nauwkeurigheid worden gelokaliseerd. Brits octrooinummer 2555053.

Enigma3hyQ (Integrated Hydrophone).png
Enigma3hyQ (Separate Hydrophone).png
Ondergrondse antenne

De antenne verzendt de akoestische signalen van de logger die ondergronds aan de pijp is gekoppeld. Aangezien deze zich onder de grond bevindt is geen bouwvergunning nodig om zenders of repeaters te installeren, en wordt kwetsbare hardware beschermd tegen schade of diefstal, die op straat kunnen voorkomen.

Download informatieblad

Zoek uw distributeur

Klik hieronder om uw lokale distributeur te vinden

Vraag om informatie

Meer informatie nodig? Aarzel niet om contact op te nemen