Invoering van een geautomatiseerd systeem voor pompbesturing

DE UITDAGING

Wessex Water zocht naar een geavanceerd regelsysteem voor de ondersteuning van hun geïntegreerd watervoorzieningsnetwerk dat werd ontworpen en ontwikkeld om de flexibiliteit en veiligheid van de voorziening in hun regio te verbeteren.

Het was essentieel voor Wessex Water om volledig inzicht in hun netwerk te hebben. Dit betekende toegang tot gegevens van recente gemeten debieten en druk, reservoirniveaus, status en beschikbaarheid van pompen en digitale alarmmeldingen. De uitdaging voor Ovarro bestond uit het kunnen bieden van een systeem waarop het bedrijf volledig zou kunnen vertrouwen, en dat aan alle operationele behoeften zou voldoen.

water data comp_1.jpg
Sector
Colour_Water.svg
Oplossing
Colour_Analytics.svg
Product type
Colour_OnPremiseAnalytics.svg
Merk
button-miser.svg
optimiser4.png
DE OPLOSSING

De OptiMISER van Ovarro werd gezien als het beste instrument voor deze functie; het pomp-optimalisatiesysteem vergroot het situationele bewustzijn, optimaliseert operationele besparingen en minimaliseert kosten.

De optimalisatieresultaten die worden verzameld en de recente status van het netwerk kunnen via een reeks interactieve webpagina's worden bewaakt. Hiermee kan het personeel van de regelkamer ingrepen uitvoeren, schema's beoordelen en goedkeuren, of ingrepen specificeren voor huidige en toekomstige werking.

Dit was perfect voor de uitdaging die Wessex Water ons bood.

SUCCES

De OptiMISER van Ovarro is sinds 2014 in gebruik in de regelkamer van Wessex Water. Sindsdien regelt het systeem pompen en kleppen in heel Warminster, Engeland, zodat proactief beheer van dat deel van het netwerk is verzekerd.

pipe-comp.jpg
OPERATIONELE VOORDELEN

Sinds de originele implementatie van Fase 1 is het systeem door Wessex Water uitgebreid. Vanaf september 2016 besloeg OptiMISER 18 locaties. Wessex Water blijft het controlegebied uitbreiden zodat hun nieuwe geïntegreerde watervoorzieningsnetwerk voor er ook deel van zal uitmaken.

Wessex Water heeft diverse voordelen waargenomen, die het succes van het systeem bevestigen. Doordat OptiMISER een holistisch beeld van het voorzieningsnetwerk verschaft, kunnen de watervoorzieningsbronnen en het waternetwerk op een geheel andere wijze worden beheerd. Dit heeft geresulteerd in meer zekerheid omtrent de voorziening, en een verbetering van het plannen voor noodgevallen, en heeft bovendien het vertrouwen in de flexibiliteit van het netwerk bevordert.

waterpipes-comp.jpg
BELANGRIJKSTE RESULTATEN
  • Efficiënt beheer van bedrijfsmiddelen
  • Optimale uitvalplanning
  • Minder oproepen buiten werktijd
  • Kostenbesparingen door het vermijden van periodes met een hoog energietarief
  • Betere beveiliging van de voorziening