Onze waarden

Bij Ovarro hebben we de kernwaarden afgestemd op het belangrijkste onderdeel van ons bedrijf namelijk onze medewerkers.

Onze kernwaarden

Lees meer over de Ovarro Waarden en de belangrijke rol die ze spelen in onze organisatie. Bij Ovarro hebben we de kernwaarden afgestemd  op het belangrijkste onderdeel van ons bedrijf namelijk onze medewerkers. De kernwaarden zijn ontworpen om al onze collega's, ongeacht hun rol, locatie of anciënniteit, te helpen om hetzelfde doel te bereiken en met elkaar te delen.

Daarom staat 'Eén TEAM' centraal in alles wat we doen. Het is onze kernwaarde die weergeeft wie we zijn en hoe we met elkaar omgaan, communiceren, ons gedragen en elkaar ondersteunen.

Eén TEAM

Wij respecteren ieders bijdrage en werken samen, over grenzen heen, om oplossingen te vinden en als team onze doelen te halen.

Ovarro_ValuesIcons_NoTitles_Colour_RGB_One Team.svg
Ovarro_ValuesIcons_NoTitles_Colour_RGB_Integrity.svg
INTEGRITEIT

We behandelen iedereen eerlijk, oprecht en met respect; en we doen wat we zeggen te zullen doen, elke stap op onze route!

VERANTWOORDELIJK

We nemen onze verantwoordelijkheid tegenover onze klanten, het bedrijf en elkaar in eigen handen en gaan door tot de klus geklaard is.

Ovarro_ValuesIcons_NoTitles_Colour_RGB_Ownership.svg
Ovarro_ValuesIcons_NoTitles_Colour_RGB_Cooperation.svg
SAMENWERKING

We erkennen dat de manier waarop we met elkaar, onze teams en onze klanten communiceren, de sleutel is om verbonden te blijven en de verwachtingen te overtreffen.

PROGRESSIEF

We omarmen verandering en we leren van onze ervaringen om anderen positief te beïnvloeden; we gebruiken onze gedrevenheid en betrokkenheid om anderen energie te geven, te betrekken en te inspireren.

Ovarro_ValuesIcons_NoTitles_Colour_RGB_Progressive.svg
Ovarro_ValuesIcons_NoTitles_Colour_RGB_Respectful.svg
RESPECT

Waar ter wereld we ons ook bevinden, we erkennen en respecteren het welzijn van onszelf, onze teams, onze klanten en de gemeenschap waarin we ons bevinden.