De verklaring betreffende de AVG van Ovarro

Ovarro heeft altijd veel aandacht aan gegevensbescherming en informatiebeveiliging besteedt, en daarom waren wij verheugd over de invoering van de AVG in mei 2018.

Ovarro hanteert hoge normen als het gaat om informatiebeveiliging, privacy en transparantie, en onze systemen voor informatiebeheer op ISO-basis (ISMS) beheren gegevens, ontwerpen en naleving in overeenstemming met de hoogste erkende maatstaven. Op individuele locaties hebben we een aantal specifieke normen bereikt, zoals ISO-27001, Cyber Essentials en SDL.

Ovarro voldoet aan alle geldende bepalingen van de AVG, en erkent volledig het effect van de AVG op onze klanten, partners en werknemers.  

Als u vragen hebt met betrekking tot onze aanpak van gegevensbescherming en -beveiliging, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Data Protection Working Committee door een e-mail te sturen naar gdpr@ovarro.com.